O ovoj stranici

Znanstveni časopis Sociologija i prostor (od 2007.) pod ranijim nazivom Sociologija sela (1963.-2006.), izdavača Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu najstariji je sociološki časopis u zemlji koji je u 2013. obilježio 50-u i jubilarnu godinu izlaženja. Nakon 50 godina uspješnog izlaženja časopis i dalje nastoji slijediti suvremene publicističke trendove te se odlučuje na donekle izmijenjen i uže profiliran tip svog sadržaja i rada. Naime, s početkom 2014. godine časopis ima i novo uredništvo te planira sadržajni povratak na izvorniji profil koji je imala ranija Sociologija sela, ali sada u znatno širem prostornom i interdisciplinarnom kontekstu. Časopis Sociologija i prostor je s prvim brojem za 2014. godinu - 198 (1) –započeo, a s drugim - 199 (2) – nastavio uže se profilirajući na prostorni kontekst i prostorne teme socioloških i srodnih disciplina. Sociologija prostora (urbana i ruralna) na interdisciplinaran način želi se približiti srodnim disciplinama kako iz društvenih i humanističkih tako i tehničkih znanosti koje prate urbanu i ruralnu tematiku. Prvenstveno su to discipline socijalne geografije (ruralne i urbane geografije), demografije, urbanizma, arhitekture, urbane ekonomije, urbane antropologije, socijalne ekologije, urbane ekologije i dr.

Časopisi

O OJS-u